Личен картон за облекло , 1947

0.47 лв. с ДДС
0.39 лв. без ДДС
Личен картон за работно облекло.
Образец № 46 / 1-1551
Размер 2/3 B4