Покажи 12 от 85 продукти
Мнения
 • Product Code: 39486
 • Rank: 1
 • Скорост на печат цветно:: 32 страници в минута
 • Скорост на печат черно:: 32 страници в минута
 • Факс:: Да
 • Мрежа:: Да
 • Двустранен печат:: Автоматичен
 • Двустранно сканиране:: Да
 • Безжична мрежа:: Да
 • Формат на печата:: A4
 • Сканиране:: А4
2116,80 лв.
Мнения
 • Product Code: 39295
 • Rank: 1
 • Формат на печата:: A4
 • Сканиране:: А4
 • Скорост на печат цветно:: 20 страници в минута
 • Скорост на печат черно:: 33 страници в минута
 • ADF (листоподаващо устройство): Да
 • Факс:: Да
 • Мрежа:: Да
 • Двустранен печат:: Автоматичен
 • Безжична мрежа:: Да
910,80 лв.
Мнения
 • Product Code: 39301
 • Rank: 1
 • Скорост на печат черно:: 33 страници в минута
 • Двустранен печат:: Автоматичен
 • Безжична мрежа:: Да
 • Сканиране:: А4
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат цветно:: 15 страници в минута
870,00 лв.
Мнения
 • Product Code: 39304
 • Rank: 1
 • Безжична мрежа:: Да
 • Сканиране:: А4
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат цветно:: 20 страници в минута
 • Скорост на печат черно:: 33 страници в минута
 • ADF (листоподаващо устройство): Да
 • Мрежа:: Да
 • Двустранен печат:: Автоматичен
796,80 лв.
Мнения
 • Product Code: 39302
 • Rank: 1
 • Безжична мрежа:: Да
 • Формат на печата:: A4
 • Сканиране:: А4
 • Скорост на печат цветно:: 15 страници в минута
 • Скорост на печат черно:: 33 страници в минута
 • ADF (листоподаващо устройство): Да
 • Факс:: Да
 • Мрежа:: Да
 • Двустранен печат:: Ръчен
762,00 лв.
Мнения
 • Product Code: 39303
 • Rank: 1
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат цветно:: 8 страници в минута
 • Скорост на печат черно:: 15 страници в минута
 • Мрежа:: Да
 • Двустранен печат:: Автоматичен
 • Безжична мрежа:: Да
 • Сканиране:: А4
720,00 лв.
Мнения
 • Product Code: 39069
 • Rank: 1
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат цветно:: 15 страници в минута
 • Скорост на печат черно:: 33 страници в минута
 • Двустранен печат:: Ръчен
 • Безжична мрежа:: Да
 • Сканиране:: А4
584,40 лв.
Мнения
 • Product Code: 39068
 • Rank: 1
 • Безжична мрежа:: Да
 • Сканиране:: А4
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат цветно:: 15 страници в минута
 • Скорост на печат черно:: 33 страници в минута
 • Двустранен печат:: Ръчен
558,00 лв.
Мнения
 • Product Code: 39067
 • Rank: 1
 • Скорост на печат цветно:: 15 страници в минута
 • Скорост на печат черно:: 33 страници в минута
 • Двустранен печат:: Ръчен
 • Сканиране:: А4
 • Формат на печата:: A4
531,60 лв.
Мнения
 • Product Code: 36257
 • Rank: 0
 • Сканиране:: А4
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат цветно:: 5.5 страници в минута
 • Скорост на печат черно:: 7.5 страници в минута
 • Препоръч. месечно натоварване:: 100 страници
 • Двустранен печат:: Ръчен
113,88 лв.
Мнения
 • Product Code: 39327
 • Rank: 0
 • Скорост на печат цветно:: 5.5 страници в минута
 • Скорост на печат черно:: 7.5 страници в минута
 • Препоръч. месечно натоварване:: 100 страници
 • Двустранен печат:: Ръчен
 • Безжична мрежа:: Да
 • Bluetooth:: Да
 • Сканиране:: А4
 • Формат на печата:: A4
118,80 лв.
Мнения
 • Product Code: 38020
 • Rank: 0
 • Скорост на печат черно:: 7.5 страници в минута
 • Препоръч. месечно натоварване:: 100 страници
 • Двустранен печат:: Ръчен
 • Безжична мрежа:: Да
 • Bluetooth:: Да
 • Сканиране:: А4
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат цветно:: 5.5 страници в минута
120,00 лв.