Покажи 36 от 84 products
-16%
Мнения
 • Код: 42620
 • ранг: 1
 • Вид печат:: Термодиректен
 • Вид лента:: TZ ламинирани етикети
 • Максимална широчина на лентата: 12 мм
 • Клавиатура:: Да
70,80 лв. 84,00 лв.
-25%
Мнения
 • Код: 37351
 • ранг: 1
 • Вид лента:: TZ ламинирани етикети
 • Максимална широчина на лентата: 12 мм
 • Клавиатура:: Да
 • Вид печат:: Термотрансферен
70,80 лв. 94,80 лв.
-34%
Мнения
 • Код: 30884
 • ранг: 1
 • Вид лента:: TZ ламинирани етикети
 • Максимална широчина на лентата: 12 мм
 • Клавиатура:: Да
 • Вид печат:: Термотрансферен
94,80 лв. 142,80 лв.
-16%
Мнения
 • Код: 15558
 • ранг: 1
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат черно:: 20 страници в минута
168,00 лв. 199,20 лв.
-10%
Мнения
 • Код: 22384
 • ранг: 1
 • Вид лента:: TZ ламинирани етикети
 • Максимална широчина на лентата: 18 мм
 • Връзка с компютър:: Да
 • Вид печат:: Термотрансферен
190,80 лв. 211,20 лв.
-34%
Мнения
 • Код: 39407
 • ранг: 1
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат черно:: 22 страници в минута
 • Препоръч. месечно натоварване:: 700 копия
 • Двустранен печат:: Ръчен
 • Безжична мрежа:: Да
192,00 лв. 290,40 лв.
-35%
Мнения
 • Код: 26587
 • ранг: 1
 • Вид печат:: Термодиректен
 • Вид лента:: DK хартиени етикети
 • Максимална широчина на лентата: 62 мм
 • Автоматичен нож:: Да
 • Връзка с компютър:: Да
192,00 лв. 294,00 лв.
-6%
Мнения
 • Код: 41429
 • ранг: 1
 • Връзка с компютър:: Да
 • Вид печат:: Термодиректен
 • Вид лента:: DK хартиени етикети
 • Максимална широчина на лентата: 62 мм
 • Автоматичен нож:: Да
198,00 лв. 210,00 лв.
-13%
Мнения
 • Код: 30024
 • ранг: 1
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат черно:: 20 страници в минута
 • Безжична мрежа:: Да
207,60 лв. 238,80 лв.
-15%
Мнения
 • Код: 37348
 • ранг: 1
 • Вид печат:: Термотрансферен
 • Вид лента:: TZ ламинирани етикети
 • Максимална широчина на лентата: 24 мм
 • Автоматичен нож:: Да
 • Клавиатура:: Да
 • Връзка с компютър:: Да
238,80 лв. 279,60 лв.
-26%
Мнения
 • Код: 41051
 • ранг: 1
 • Препоръч. месечно натоварване:: 2 500 копия
 • Двустранен печат:: Автоматичен
 • Безжична мрежа:: Да
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат черно:: 36 страници в минута
 • Мрежа:: Да
249,60 лв. 338,40 лв.
-22%
Мнения
 • Код: 43950
 • ранг: 1
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат черно:: 40 страници в минута
 • Мрежа:: Да
 • Двустранен печат:: Автоматичен
252,00 лв. 322,80 лв.
-13%
Мнения
 • Код: 43332
 • ранг: 1
 • Безжична мрежа:: Да
 • Връзка с компютър:: Да
 • Вид печат:: Термодиректен
 • Вид лента:: DK хартиени етикети
 • Максимална широчина на лентата: 62 мм
 • Автоматичен нож:: Да
300,00 лв. 346,80 лв.
-13%
Мнения
 • Код: 42872
 • ранг: 1
 • Bluetooth:: Да
 • Връзка с компютър:: Да
 • Вид печат:: Термодиректен
 • Вид лента:: DK хартиени етикети
 • Максимална широчина на лентата: 62 мм
 • Автоматичен нож:: Да
 • Мрежа:: Да
 • Безжична мрежа:: Да
372,00 лв. 426,00 лв.
-33%
Мнения
 • Код: 43814
 • ранг: 1
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат цветно:: 40 страници в минута
 • Технология на печат:: Лазерен
 • Мрежа:: Да
 • Препоръч. месечно натоварване:: 4 000 копия
420,00 лв. 622,80 лв.
-14%
Мнения
 • Код: 32310
 • ранг: 1
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат черно:: 28 страници в минута
 • Мрежа:: Да
 • Препоръч. месечно натоварване:: 2 500 копия
 • Двустранен печат:: Автоматичен
432,00 лв. 502,80 лв.
-31%
Мнения
 • Код: 41668
 • ранг: 1
 • Мрежа:: Да
 • Безжична мрежа:: Да
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат цветно:: 38 страници в минута
456,00 лв. 658,80 лв.
-3%
Мнения
 • Код: 14837
 • ранг: 1
456,00 лв. 471,60 лв.
-29%
Мнения
 • Код: 35072
 • ранг: 1
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат черно:: 38 страници в минута
 • Мрежа:: Да
 • Препоръч. месечно натоварване:: 4 000 копия
 • Двустранен печат:: Ръчен
540,00 лв. 756,00 лв.
-11%
Мнения
 • Код: 24009
 • ранг: 1
 • Вид печат:: Термодиректен
 • Вид лента:: Стандартни хартиени етикети
 • Максимална широчина на лентата: 62 мм
 • Мрежа:: Да
 • Връзка с компютър:: Да
540,00 лв. 606,00 лв.
-9%
Мнения
 • Код: 35724
 • ранг: 1
 • Препоръч. месечно натоварване:: 4 000 копия
 • Двустранен печат:: Автоматичен
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат цветно:: 27 страници в минута
 • Скорост на печат черно:: 27 страници в минута
 • Технология на печат:: Лазерен
 • Мрежа:: Да
816,00 лв. 900,00 лв.
Мнения
 • Код: 2004977766775236
 • ранг: 0
 • Вид печат:: Термотрансферен
 • Вид лента:: TZ ламинирани етикети
 • Максимална широчина на лентата: 12 мм
 • Клавиатура:: Да
59,05 лв.
Мнения
 • Код: 39687
 • ранг: 0
 • Вид лента:: TZ ламинирани етикети
 • Максимална широчина на лентата: 12 мм
 • Клавиатура:: Да
 • Вид печат:: Термотрансферен
85,20 лв.
Мнения
 • Код: 33032
 • ранг: 0
 • Вид печат:: Термотрансферен
 • Вид лента:: TZ ламинирани етикети
 • Максимална широчина на лентата: 12 мм
 • Клавиатура:: Да
104,40 лв.
Мнения
 • Код: 43330
 • ранг: 0
 • Вид лента:: TZ ламинирани етикети
 • Максимална широчина на лентата: 18 мм
 • Клавиатура:: Да
 • Връзка с компютър:: Да
 • Вид печат:: Термотрансферен
118,80 лв.
Мнения
 • Код: 34738
 • ранг: 0
 • Вид печат:: Термотрансферен
 • Вид лента:: TZ ламинирани етикети
 • Максимална широчина на лентата: 12 мм
 • Клавиатура:: Да
136,80 лв.
Мнения
 • Код: 2004977766721424
 • ранг: 0
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат черно:: 20 страници в минута
153,33 лв.
Мнения
 • Код: 2004977766707107
 • ранг: 0
 • Максимална широчина на лентата: 62 мм
 • Автоматичен нож:: Да
 • Връзка с компютър:: Да
 • Вид печат:: Термодиректен
 • Вид лента:: DK хартиени етикети
166,57 лв.
Мнения
 • Код: 2004977766823630
 • ранг: 0
 • Клавиатура:: Да
 • Връзка с компютър:: Да
 • Вид печат:: Термотрансферен
 • Вид лента:: TZ ламинирани етикети
 • Максимална широчина на лентата: 18 мм
 • Автоматичен нож:: Не
167,22 лв.
Мнения
 • Код: 2000095205863048
 • ранг: 0
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат черно:: 20 страници в минута
 • Препоръч. месечно натоварване:: 1 500 копия
 • Безжична мрежа:: Да
193,15 лв.
Мнения
 • Код: 2004977766728546
 • ранг: 0
 • Клавиатура:: Да
 • Вид печат:: Термотрансферен
 • Вид лента:: TZ ламинирани етикети
 • Максимална широчина на лентата: 18 мм
204,59 лв.
Мнения
 • Код: 2004977766824934
 • ранг: 0
 • Връзка с компютър:: Да
 • Вид печат:: Термотрансферен
 • Вид лента:: TZ ламинирани етикети
 • Максимална широчина на лентата: 24 мм
 • Автоматичен нож:: Да
 • Bluetooth:: Да
 • Клавиатура:: Да
221,82 лв.
Мнения
 • Код: 10001936
 • ранг: 0
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат черно:: 20 страници в минута
 • Препоръч. месечно натоварване:: 1 800 копия
 • Безжична мрежа:: Да
223,20 лв.
Мнения
 • Код: 2006936358006477
 • ранг: 0
 • Мрежа:: Да
 • Препоръч. месечно натоварване:: 3 500 копия
 • Двустранен печат:: Автоматичен
 • Безжична мрежа:: Да
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат черно:: 33 страници в минута
227,67 лв.
Мнения
 • Код: 2006936358006453
 • ранг: 0
 • Формат на печата:: А4
 • Скорост на печат черно:: 30 страници в минута
 • Мрежа:: Да
 • Двустранен печат:: Автоматичен
 • Безжична мрежа:: Да
235,32 лв.
Мнения
 • Код: 29434
 • ранг: 0
 • Формат на печата:: A4
 • Скорост на печат черно:: 30 страници в минута
 • Препоръч. месечно натоварване:: 2 000 копия
 • Двустранен печат:: Автоматичен
252,00 лв.

 

Нуждите за отпечатване на хартия се увеличават все повече, въпреки дигитализацията на данните. Най-често в офиса приложение намират принтерите. Голямото разнообразие от видове понякога затруднява правилния избор и по-долу ще разгледаме някои особености. Ще разбереш какво се предлага в категорията на онлайн магазин OK Office и друга полезна информация.

Какви принтери се използват в офисите?

Непознаването на работата на различните видове може да затрудни правилния избор и това често води до грешки. Сред предпочитаните в офисите принтери са мастиленоструйните, тъй като са сравнително евтини и отпечатват съдържанието върху хартията чрез впръскване на мастилото от патрона с мастило. Поддържаната разделителна способност е от около 300 dpi (точки на инч) до 600 dpi.
Лазерните се отличават с висококачествения си печат, така че ако това е важно за теб, вече знаеш решението. Поддържат по-висока разделителна способност в сравнение с мастиленоструйните – от 600 dpi до 1200 dpi.
Ако с търсенето на принтер се нуждаеш едновременно от скенер и копирна машина, насочи погледа си към т. нар. МФУ или мултифункционални устройства. Те комбинират и трите в едно устройство, не заемат много място в работното пространство и покупката им е значително по-евтина от покупката на всяко от трите  поотделно.

Какви са достъпни в раздела на OK Office и кой е подходящ за теб?

В сайта се предлагат и трите описани по-горе вида, но съществуват и други важни особености, преди да направите окончателен избор:

 • производителност – важно е да знаеш приблизителния брой на месечно използваната хартия, за да подбереш правилния принтер. Това става лесно, като провериш изразходваните за месеца листове. Съществуват модели с производителност от 5000 до 100 000 страници за месец;
 • вид на печата – помисли дали се нуждаеш от черно-бял или цветен принтер. Това е наложително с оглед на цената, тъй като първите са по-евтините варианти;
 • технология на печат – по-горе бяха описани особеностите на често използваните мастиленоструйни, лазерни и МФУ устройства;
 • начин на свързване – директно ли ще се свързва уредът към компютъра или той ще е достъпен в цялата локална мрежа? Провери съвместимостта с конекторите за връзка.

Какви допълнителни функции имат?

При желание за допълнителни функции, може да се възползваш от опция за двустранен печат, наличие на четец на карти, за отпечатване от телефон или камера с такъв носител, вградена памет за запазване на брой страници за по-късна обработка и други.
В онлайн магазина на OK Office ще откриеш качествени принтери както по дизайн, така и по описаните горе характеристики. В онлайн магазина на OK Office ще откриеш оригинални и качествени принтери както по дизайн, така и по описаните горе характеристики. Предлагаме евтини и по-високобюджетни опции.  Предоставят се от доказаните марки на пазара. Предлагат се още малки и по-големи модели на промоция. При необходимост за консултация, свържи се с нас в чата на сайта, по телефон или имейл.