Отчет за дневните продажби , 1944

4.67 лв. с ДДС
3.89 лв. без ДДС
Отчет за дневните продажби.
Формат А5.
Вестникарска хартия.