Квитанция за получаване на суми , 1926

0.83 лв. с ДДС
0.69 лв. без ДДС
Квитанция за получаване на суми.
Вестникарска хартия.