Опознай марката АPP

29 юли, 2019
Опознай марката АPP

Asia Pulp and Paper Group (APP) е третият по големина производител на A paper копирна хартия в света. В България марката е представена от OK Office.
APP отговаря за предоставянето на качествени продукти, за да отговори на нарастващото глобално търсене на копирна хартия, тъкани и опаковъчни материали. Започнала през 1972 г. в Индонезия, в момента компанията произвежда и в Китай като общият годишен капацитет за преработка е над 19 милиона тона целулоза, копирна и опаковъчна хартия годишно. Днес APP продава продуктите си в повече от 120 страни на шест континента.
През годините APP значително разширява дейността си чрез придобиването на нови целулозно-хартиени предприятия. 
Фирмата  поставя устойчивостта в основата на всеки аспект от своята работа. Това е един нелесен път, пълен с предизвикателства. Въпреки това вече се забелязва промяната. На 5 февруари 2013 г. APP приема нова политика за опазване на горите, в  която обявява незабавното прекратяване на обезлесяването на горите в процеса на производство на хартия.

Копирна хартия APP

Целта е ясна - Без обезлесяване.
Това се отнася за цялата верига на доставки, сега и в бъдеще. 
Подобно на много фирми, APP трябва да балансира световното търсене на продукти срещу наличните природни ресурси. В случая се работи в особено чувствителна област, тъй като природният капитал е коренът на собствен капитал на компанията. Основното предизвикателство е климатът, търговията, опазването на природата и общността да се развиват в хармония, но в APP са решени да намерят начин това да стане.

Искате да разберете процеса на производство? Вижте клипа по-долу: