3 години удължена гаранция за продукти HP

13 апр, 2018
3 години удължена гаранция за продукти HP

HP предоставя 3-годишна удължена търговска гаранция за избрани продукти HP LaserJet. 
Как работи промоцията на 3-годишната търговска гаранция на HP?
Докато използвате оригинални консумативи на HP, ще получавате безплатно обслужване и поддръжка, до три години след покупката. Ако е необходимо сервизно обслужване или ремонт, вашият агент ще поиска индексен код на касетата на HP. Кодът се генерира автоматично въз основа на консумативите, използвани в устройството, и може лесно да бъде намерен.

Списъкът на отговарящите на условията принтери HP LaserJet може да бъде намерен в Таблицата в сайта на HP. Всеки краен клиент може да регистрира до 50 отговарящи на изискванията принтери HP LaserJet. Регистрацията и активирането трябва да бъдат завършени в рамките на 60 дни от първоначалната покупка.
Стъпки за заявяване на вашия Сервизен пакет:
1.    Купувате един от подходящите принтери.
2.    Моля, попълнете подробности за закупения от вас принтер и данните за адреса си до 60 дни след датата на покупката. Информацията се изисква за регистрацията на Сервизен пакет.
3.    В рамките на шест седмици ще получите имейл за потвърждение на регистрацията на вашия Сервизен пакет.

Важно!
Преди да започнете процеса на регистрация, уверете се, ,че разполагате с цялата необходима информация:
•    Сериен номер на Вашия продукт 
•    Сканирана фактура за покупка
•    Лични данни