Ваучери Безкрай

Условия за участие в програмата

 

I. Предмет

 1. Настоящите условия за участие определят начина за участие в Програмата „Ваучери безкрай“. Условията са достъпни за всички физически и юридически лица на интернет страницата www.okoffice.bg.
 2. Организатор на Програмата „Ваучери безкрай“  е фирмата „Офис Консумативи“ ООД, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201417931, седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.Кукленско шосе 6-А.
 3. С участието си в Програмата „Ваучери безкрай“  всеки потребител потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.

II. Обхват на Програмата „Ваучери безкрай“

 1. Ваучерите са валидни само за покупки онлайн на www.okoffice.bg за територията на Република България. 
 2. Ваучери не могат да се комбинират помежду си и не се препокриват с други промоционални кампании или търговски отстъпки и цени, договорени с ОК Офис („Офис консумативи“ ООД). 
 3. Ваучерите не са валидни за физически и юридически лица, използващи специално договорени индивидуални цени, отстъпки и условия с ОК Офис („Офис консумативи“ ООД).
 4. Ваучер от Програмата „Ваучери безкрай“ може да бъде използван само веднъж и само в срока си на валидност, посочен в имейла за потвърждение.

III. Типове ваучери в Програмата „Ваучери безкрай“

1. Ваучери за отстъпка от определена категория продукти:

2.    Ваучери за отстъпка от определена марка:

 • 15% отстъпка на продукти с марка „Pentel
 • 20% отстъпка на продукти с марка „Centrum
 • 15% отстъпка на продукти с марка „Noki
 • 10% отстъпка на продукти с марка „Monolith
 • 20% отстъпка на продукти с марка „Flex Office
 • 20% отстъпка на продукти с марка “Colokit
 • 20% отстъпка на продукти с марка „Kangaro
 • 15% отстъпка на продукти с марка „Memoboards” ;
 • 15% отстъпка на продукти с марка „Snopake
 • 15% отстъпка на продукти с марка „Info
 • 5% отстъпка на продукти с марка „Kobra
 • 10% отстъпка на продукти с марка „Sharp
 • 15% отстъпка на продукти с марка „Plus

IV. Механизъм за участие в Програмата „Ваучери безкрай“

 1. Получаването на ваучер от Програмата „Ваучери безкрай“ е обвързано с покупка на www.okoffice.bg като при приключване на поръчката, потребителят трябва сам да избере какъв ваучер желае да получи за следващата си поръчка. Потребителят има и право да се откаже от получаване на ваучер от Програмата „Ваучери безкрай“.
 2. След приключване на поръчката, потребителят получава имейл с потвърждение за направената поръчка и избрания от него ваучер с генериран промо код и срок на валидност за ползване. 
 3. При следваща поръчка на www.okoffice.bg, потребителят въвежда промо кода на ваучера в съответното поле в количката, непосредствено преди финализиране на поръчката.
 4. В случай, че потребителят е новорегистриран на сайта www.okoffice.bg, но съществува в клиентската база на ОК Офис („Офис консумативи“ ООД) като физическо или юридическо лице, и притежава специално договорени индивидуални отстъпки, цени и условия, при първоначалната си регистрация и първа поръчка ще има възможност да генерира ваучер, но в последствие ваучерът няма да може да бъде приложен. (раздел II т.3).
 5. При всяка следваща поръчка потребителят избира сам нов ваучер от Програмата „Ваучери безкрай“ до момента, в който изрично не избере опцията да се откаже от участие в Програмата или не договори с ОК Офис („Офис консумативи“ ООД) индивидуални цени, отстъпки и условия. В този случай той автоматично се съгласява да не участва в Програмата „Ваучери безкрай“.
 6. ОК Офис („Офис консумативи“ ООД) има неотменимото право да прекрати, промени или отмени всяко едно условие свързано с отстъпката, която потребителят получава на базата на вече генериран ваучер. В тези случаи ОК Офис („Офис консумативи“ ООД) може да компенсира потребителя по негова преценка. Във всички останали случаи на потребителите не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
 7. ОК Офис („Офис консумативи“ ООД) има неотменимото право да анулира вече използван ваучер, в случай че в последствие се стигне до връщане, замяна или премахване на продукти от поръчката направена от потребителя.

IV.Лични данни

 1. „Офис консумативи“ ООД обработва и използва лични данни съобразно с "Политика на Офис Консумативи ООД за сигурност на информацията и защита на лични данни" публикувана на адрес https://okoffice.bg/bg/page/5/politika-za-lichnite-danni и при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство.
 2. Всички данни свързани с клиента се използват за целите на търговската дейност на „Офис консумативи“ ООД.

V.Други

 1. Задълженията на ОК Офис („Офис консумативи“ ООД) се изчерпват с изпращане на избрания от потребителя ваучер на посочения от него имейл.
 2. Евентуално възникнали спорове между ОК Офис („Офис консумативи“ ООД)  и потребителя се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез приложимото законодателство на Република България
 3. ОК Офис („Офис консумативи“ ООД)   не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалното прилагане на ваучер. В тези случаи потребителят може да сигнализира, за да може конкретния проблем да бъде разгледан и отстранен.
 4. ОК Офис („Офис консумативи“ ООД) определя Условията за участие в програмата „Ваучери безкрай“ едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време.
 5. ОК Офис („Офис консумативи“ ООД) има право по всяко време едностранно да прекрати програмата „Ваучери без край“.