Каталог № 6

През месец май 2020 година влезе в сила новият продуктов Каталог № 6 на OK Office, в който е включен богат асортимент от продукти представени в 23 тематични раздела.

Всички цени са в български лева без включен ДДС. OK Office запазва правото за промени на включените продукти, цени и цветове и не носи отговорност за допуснати печатни грешки.

>> Разгледай разделите тук: